Hjem

Undervisning

 

  • Arbeidsvarslingskurs for arbeid på og ved vei.
  • YSK etterutdanning av yrkessjåfører – godstransport, persontransport, kombinertkurs og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods.
  • Kurs i ledsagelse av spesialtransporter.
  • Førstehjelpskurs og hjertestarterkurs.
  • Snøscooterkurs.

 

Andre tjenester

 

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

 

Arbeidsvarslingskurs

0

Kurs 0

Kurs 0 kan spesialtilpasses for grupper som for eksempel søppelplukkere. Varigheten er mellom 1–3 timer.

Alt arbeid på/ved veg krever minimum en stedsansvarlig med kurs 1.

 

1

Kurs 1

Kurs 1 gjelder for alle ansatte hos entrepenører og andre arbeidsgivere som jevnlig oppholder seg på offentlig grunn hvor det kreves en godkjent arbeidsvarslingsplan.

 

2

Kurs 2

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.

 

3

Kurs 3

Kurs 3 er for personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Øvergård’s Trafikkompetanse